Test
Etnical Hacking, Güvenlik

Nmap ve Az Bilinen Yönleri

0 866

Nmap, bilgisayar ağları uzmanı Gordon Lyon (Fyodor) tarafından C/C++ ve Python programlama dilleri kullanılarak geliştirilmiş bir güvenlik tarayıcısıdır.

Nmap kullanarak ağa bağlı herhangi bir bilgisayarın işletim sistemi, çalışan fiziksel aygıt tipleri, çalışma süresi, yazılımların hangi servisleri kullandığı, yazılımların sürüm numaraları, bilgisayarın ateşduvarına sahip olup olmadığı, ağ kartının üreticisinin adı gibi bilgiler öğrenilebilmektedir.

10 yılı aşkın süredir açık kaynak kodlu geliştirilen Nmap’e özellikle son birkaç yıldır güvenlik uzmanlarının işlerini kolaylaştıran özellikler ekleniyor.

İşte nmap’in az bilinen fakat çok işe yarayan özelliklerinden birkaçı.

En sık kullanılan portlar üzerinde tarama

Port taramalarında en büyük sorunlardan biri hangi portların taramaya dahil edileceğidir. Bilindiği üzere TCP ve UDP protokollerinin her biri 65535 port olasılığı var.  Taramalarda tüm bu portları taramaya dahil edecek olursak tarama zamanı oldukça uzayacaktır. Dahil edilmezse de arada açık olup fakat bizim taramadığımız portlar olabilir. Bu sıkıntıyı aşmak için Nmap yazarı Fyodor geçen senelerde internet üzerinde yaptığı uzun araştırmalar sonucu internete açık portların belli oranını çıkartmış. Bu araştırma ile top 10, top 100, top 1000 gibi portları taratmak mümkün hale gelmiştir.

Taramanın sonuçlarına göre internette en fazla bulunan açık portlar şu şekildedir.

TCP

1. 80
2. 23
3. 22
4. 443
5. 3389
6. 445
7. 139
8. 21
9. 135
10. 25

UDP

1. 137
2. 161
3. 1434
4. 123
5. 138
6. 445
7. 135
8. 67
9. 139
10. 53

Taramalarda bu özelliği kullanmak için –top-ports 10 ya da –top-ports 1000 parametreleri kullanılabilir.

C:\Documents and Settings\elmasekeri>nmap 192.168.2.1  –top-ports 10

Starting Nmap 4.76 ( http://nmap.org ) at 2009-01-17 15:23 GTB Standard Time
Interesting ports on RT (192.168.2.1):
PORT     STATE  SERVICE
21/tcp   open   ftp
22/tcp   open   ssh
23/tcp   open   telnet
25/tcp   closed smtp
80/tcp   open   http
110/tcp  closed pop3
139/tcp  closed netbios-ssn
443/tcp  closed https
445/tcp  closed microsoft-ds
3389/tcp closed ms-term-serv
MAC Address: 00:1A:2A:A7:22:5C (Arcadyan Technology)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.44 seconds

Tarama sonuçlarının sebepleri

Nmap taraması yaparken bir porta ait open|closed|Filtered gibi sonuçlar alırız. Bu sonuçların neden olduğunu konusunda detay bilgi için –reason parametresi kullanılabilir. Böylece açık olan portun neden açık olduğu, kapalı olan portun neden kapalı olduğu konusunda bilgimiz olur.

UDP taramalar için –reason kullanımı

# nmap -sU -p 52,53 192.168.2.1 –reason

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2009-01-17 13:35 GMT
Interesting ports on RT (192.168.2.1):
PORT   STATE  SERVICE  REASON
52/udp closed xns-time port-unreach
53/udp open   domain   udp-response
MAC Address: 00:1A:2A:A7:22:5C (Arcadyan Technology)

TCP  taramalar için –reason kullanımı

# nmap -n -p 80,3389 -sS 192.168.2.1 –reason

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2009-01-17 13:36 GMT
Interesting ports on 192.168.2.1:
PORT     STATE  SERVICE      REASON
80/tcp   open   http         syn-ack
3389/tcp closed ms-term-serv reset
MAC Address: 00:1A:2A:A7:22:5C (Arcadyan Technology)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.170 seconds

Bu çıktılar tatmin etmediyse daha detaylı çıktı almak için paket_trace özelliği ve -v parametresi kullanılabilir.

Taramalarda detay çıktı alma(nmap -v)

# nmap -n -p 80,3389 -sS 192.168.2.1 -vv

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2009-01-17 13:37 GMT
Initiating ARP Ping Scan at 13:37
Scanning 192.168.2.1 [1 port]
Completed ARP Ping Scan at 13:37, 0.01s elapsed (1 total hosts)
Initiating SYN Stealth Scan at 13:37
Scanning 192.168.2.1 [2 ports]
Discovered open port 80/tcp on 192.168.2.1
Completed SYN Stealth Scan at 13:37, 0.01s elapsed (2 total ports)
Host 192.168.2.1 appears to be up … good.
Interesting ports on 192.168.2.1:
PORT     STATE  SERVICE
80/tcp   open   http
3389/tcp closed ms-term-serv
MAC Address: 00:1A:2A:A7:22:5C (Arcadyan Technology)

Read data files from: /usr/local/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.176 seconds
Raw packets sent: 3 (130B) | Rcvd: 3 (134B)

-v kullanmadan yapılan tarama

home-labs scripts # nmap -n -p 80,3389 -sS 192.168.2.1

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2009-01-17 13:37 GMT
Interesting ports on 192.168.2.1:
PORT     STATE  SERVICE
80/tcp   open   http
3389/tcp closed ms-term-serv
MAC Address: 00:1A:2A:A7:22:5C (Arcadyan Technology)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.169 seconds

-v parametresinin yeterli olmadığı durumlarda -d[seviye] parametresi ile oldukça detaylı çıktılar alınabilir. Özellikle sonuçlarından şüphelendiğiniz ve sebebini bulamadığınız taramalarda oldukça yardımcı olacaktır.

home-labs scripts # nmap localhost -p 22 -d9

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2009-01-17 13:48 GMT
Fetchfile found /usr/local/share/nmap/nmap-services
The max # of sockets we are using is: 0
————— Timing report —————
hostgroups: min 1, max 100000
rtt-timeouts: init 1000, min 100, max 10000
max-scan-delay: TCP 1000, UDP 1000
parallelism: min 0, max 0
max-retries: 10, host-timeout: 0
———————————————
mass_rdns: Using DNS server 192.168.2.1
Initiating SYN Stealth Scan at 13:48
Scanning localhost (127.0.0.1) [1 port]
Pcap filter: dst host 127.0.0.1 and (icmp or (tcp and (src host 127.0.0.1)))
Packet capture filter (device lo): dst host 127.0.0.1 and (icmp or (tcp and (src host 127.0.0.1)))
SENT (0.0370s) TCP 127.0.0.1:55455 > 127.0.0.1:22 S ttl=40 iplen=44  seq=2252809853 win=1024 <mss 1460>
**TIMING STATS** (0.0370s): IP, probes active/freshportsleft/retry_stack/outstanding/retranwait/onbench, cwnd/ccthresh/delay, timeout/srtt/rttvar/
Groupstats (1/1 incomplete): 1/*/*/*/*/* 10.00/75/* 1000000/-1/-1
127.0.0.1: 1/0/0/1/0/0 10.00/75/0 1000000/-1/-1
RCVD (0.0380s) TCP 127.0.0.1:55455 > 127.0.0.1:22 S ttl=40 iplen=44  seq=2252809853 win=1024 <mss 1460>
Found 127.0.0.1 in incomplete hosts list.
RCVD (0.0380s) TCP 127.0.0.1:22 > 127.0.0.1:55455 SA ttl=64 iplen=44  seq=644236104 win=32792 ack=2252809854 <mss 16396>
Found 127.0.0.1 in incomplete hosts list.
Discovered open port 22/tcp on 127.0.0.1
Changing ping technique for 127.0.0.1 to TCP
Timeout vals: srtt: -1 rttvar: -1 to: 1000000 delta 1352 ==> srtt: 1352 rttvar: 5000 to: 100000
Timeout vals: srtt: -1 rttvar: -1 to: 1000000 delta 1352 ==> srtt: 1352 rttvar: 5000 to: 100000
Moving 127.0.0.1 to completed hosts list with 0 outstanding probes.
Completed SYN Stealth Scan at 13:48, 0.02s elapsed (1 total ports)
pcap stats: 6 packets received by filter, 0 dropped by kernel.
Host localhost (127.0.0.1) appears to be up … good.
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
PORT   STATE SERVICE REASON
22/tcp open  ssh     syn-ack
Final times for host: srtt: 1352 rttvar: 5000  to: 100000

Read from /usr/local/share/nmap: nmap-services.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.049 seconds
Raw packets sent: 1 (44B) | Rcvd: 2 (88B)

-flist

Bu parametre ile Nmap sistemde gördüğü arabirimleri ve yönlendirme tanımlarını gösterir.

home-labs scripts # nmap -iflist

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2009-01-17 13:50 GMT
************************INTERFACES************************
DEV  (SHORT) IP/MASK         TYPE     UP MAC
lo   (lo)    127.0.0.1/8     loopback up
eth0 (eth0)  192.168.2.22/24 ethernet up 00:0C:29:29:96:05
eth1 (eth1)  100.100.100.2/8 ethernet up 00:0C:29:29:96:0F

**************************ROUTES**************************
DST/MASK      DEV  GATEWAY
192.168.2.0/0 eth0
100.0.0.0/0   eth1
127.0.0.0/0   lo
0.0.0.0/0     eth0 192.168.2.1
0.0.0.0/0     eth1 100.100.100.1

–packet_trace ile tarama için tüm adımların takibi

Nmap tarama yaparken gönderdiği ve aldığı tüm paketleri görmek isterseniz –packet_trace parametresini kullanabilirsiniz. Arada başka bir cihaz yüzünden taramalarınız sağlıklı sonuçlar vermiyorsa bu çıktılarda görülecektir.

home-labs scripts # nmap  -p 80,3389 -sS 192.168.2.1 –packet_trace

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2009-01-17 13:38 GMT
SENT (0.0340s) ARP who-has 192.168.2.1 tell 192.168.2.22
RCVD (0.0350s) ARP reply 192.168.2.1 is-at 00:1A:2A:A7:22:5C
NSOCK (0.0460s) msevent_new (IOD #1) (EID #8)
NSOCK (0.0460s) UDP connection requested to 192.168.2.1:53 (IOD #1) EID 8
NSOCK (0.0460s) msevent_new (IOD #1) (EID #18)
NSOCK (0.0460s) Read request from IOD #1 [192.168.2.1:53] (timeout: -1ms) EID 18
NSOCK (0.0460s) msevent_new (IOD #1) (EID #27)
NSOCK (0.0460s) Write request for 42 bytes to IOD #1 EID 27 [192.168.2.1:53]: ………….1.2.168.192.in-addr.arpa…..
NSOCK (0.0470s) nsock_loop() started (timeout=500ms). 3 events pending
NSOCK (0.0470s) wait_for_events
NSOCK (0.0470s) Callback: CONNECT SUCCESS for EID 8 [192.168.2.1:53]
NSOCK (0.0470s) msevent_delete (IOD #1) (EID #8)
NSOCK (0.0470s) Callback: WRITE SUCCESS for EID 27 [192.168.2.1:53]
NSOCK (0.0470s) msevent_delete (IOD #1) (EID #27)
NSOCK (0.0480s) wait_for_events
NSOCK (0.0520s) Callback: READ SUCCESS for EID 18 [192.168.2.1:53] (58 bytes): ………….1.2.168.192.in-addr.arpa………….’….RT.
NSOCK (0.0520s) msevent_new (IOD #1) (EID #34)
NSOCK (0.0520s) Read request from IOD #1 [192.168.2.1:53] (timeout: -1ms) EID 34
NSOCK (0.0520s) msevent_delete (IOD #1) (EID #34)
NSOCK (0.0520s) msevent_delete (IOD #1) (EID #18)
SENT (0.0650s) TCP 192.168.2.22:37890 > 192.168.2.1:80 S ttl=40 id=12041 iplen=44  seq=1831862001 win=1024 <mss 1460>
SENT (0.0660s) TCP 192.168.2.22:37890 > 192.168.2.1:3389 S ttl=39 iplen=44  seq=1831862001 win=4096 <mss 1460>
RCVD (0.0660s) TCP 192.168.2.1:80 > 192.168.2.22:37890 SA ttl=64 iplen=44  seq=303354857 win=5840 ack=1831862002 <mss 1460>
RCVD (0.0670s) TCP 192.168.2.1:3389 > 192.168.2.22:37890 RA ttl=255 iplen=40  seq=0 win=0 ack=1831862002

Interesting ports on RT (192.168.2.1):
PORT     STATE  SERVICE
80/tcp   open   http
3389/tcp closed ms-term-serv
MAC Address: 00:1A:2A:A7:22:5C (Arcadyan Technology)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.182 seconds

Çıktıdan görüleceği üzere Nmap öncelikle hedef ip adresinin MAC adresini almak için arp istek paketi gönderiyor ve sonrasında -n parametresi kullanılmadığı için hedef
ip adresinin dns sorgulamasını yapmaya çalışıyor. Sonradan ilgili TCP portlarina SYN bayraklı paketler göndererek bunların cevabını alıyor ve taramayı bitiriyor.

Nmap ile Traceroute

Nmap bir port üzerinde TCP ya da UDP protokolünü kullanarak traceroute yapabilir.

# nmap -n -P0 –traceroute www.gezginler.net

Starting Nmap 4.60 ( http://nmap.org ) at 2009-01-17 13:43 GMT
Interesting ports on 208.43.98.30:
Not shown: 1700 closed ports
PORT     STATE    SERVICE
1/tcp    open     tcpmux
21/tcp   open     ftp
22/tcp   open     ssh
25/tcp   open     smtp
26/tcp   open     unknown
53/tcp   open     domain
80/tcp   open     http
110/tcp  open     pop3
111/tcp  open     rpcbind
143/tcp  open     imap
443/tcp  open     https
465/tcp  open     smtps
993/tcp  open     imaps
995/tcp  open     pop3s
1720/tcp filtered H.323/Q.931

TRACEROUTE (using port 1/tcp)
HOP RTT    ADDRESS
1   0.94   192.168.2.1
2   10.51  85.96.186.1
3   …
4   815.81 212.156.118.253
5   10.71  81.212.26.125
6   17.01  212.156.117.38
7   28.49  212.156.119.246
8   77.55  212.73.206.9
9   78.76  4.68.109.158
10  87.75  4.69.133.82
11  80.41  4.69.132.142
12  106.71 4.69.140.21
13  169.46 4.69.141.110
14  167.60 4.69.141.110
15  174.82 4.69.134.146
16  166.92 4.68.17.70
17  166.83 4.79.170.174
18  167.89 208.43.98.30

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 46.502 seconds

Nmap GUI-Zenmap

Uzun yıllar sonra Nmap hem yazarını hem de kullanıcıları memnun eden bir GUI’ye kavuştu. Google SOC kapsamında bir öğrencinin başlattığı proje(umit ) Zenmap adı ile resmi Nmap GUI’si olarak dağıtlııyor. Arabirimde birbirinden hoş özellikler var. Belki de en çok faydalanılan özelliklerden bir tanesi de yapılan taramaların kaydedilmesi ve sonrasında aynı hedefe farklı zamanlarda yapılan taramaların karşılaştırılarak sonuç üretilmesi. Böylece X tarihinde Y hostuna yapılan tarama ile Z tarihinde Y hostuna yapılan tarama arasındaki fark görülebilir oluyor.

About the author / 

Mustafa Kaya

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Haftanın Klibi

Desem Ki

Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır,
Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor,
Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini,
Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim,
Senden kopardım çiçeklerin en solmazını,
Toprakların en bereketlisini sende sürdüm,
Senden tattım yemişlerin cümlesini.

Desem ki sen benim için,
Hava kadar lazım,
Ekmek kadar mübarek,
Su gibi aziz bir şeysin;
Nimettensin, nimettensin!

Desem ki...
İnan bana sevgilim inan,
Evimde şenliksin, bahçemde bahar;
Ve soframda en eski şarap.
Ben sende yaşıyorum,
Sen bende hüküm sürmektesin.
Bırak ben söyleyeyim güzelliğini,
Rüzgarlarla, nehirlerle, kuşlarla beraber.
Günlerden sonra bir gün,
Şayet sesimi farkedemezsen,
Rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden,
Bil ki ölmüşüm.
Fakat yine üzülme, müsterih ol;
Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini,
Ve neden sonra
Tekrar duyduğun gün sesimi gökkubbede,
Hatırla ki mahşer günüdür
Ortalığa düşmüşüm seni arıyorum.

Cahit Sıtkı Tarancı

RSS Hacks – Threatpost

Türkçe Konuş
Lütfen opsiyonel yerine seçmeli kelimesini kullanın.